Договір публічної оферти

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ДОГОВІР ОФЕРТИ) ПРО НАДАННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ПОСЛУГ

Умови функціонування групових занять (повітряна акрробатика та та ін.)

Цей публічний договір (далі «Договір») встановлює обов’язки з надання послуг ФОП СОЛОВЧЕНКО В.П. ( Спортивний центр LEVEL, м .Суми ), іменований далі СПОРТИВНИЙ ЦЕНТР в особі Керівника Соловченко Вікторії Петрівни, і сторони щодо споживача послуг (далі іменованого КЛІЄНТ), з іншого боку, а також встановлює обов’язки КЛІЄНТА, який прийняв Договір в установленому Договором порядку.

 1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕННЯ ДОГОВОРУ
  1.1. Договір є пропозицією (публічною офертою), адресованою колу осіб, які бажають придбати послуги СПОРТИВНОГО ЦЕНТРУ.
  1.2. Умови Договору вважаються прийнятими КЛІЄНТОМ, якщо КЛІЄНТ купив абонемент (разове заняття) у СПОРТИВНОМУ ЦЕНТРІ.
  1.3. Договір набирає чинності з моменту отримання СПОРТИВНИМ ЦЕНТРОМ оплати від КЛІЄНТА, видачі КЛІЄНТУ абонемента.
 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  2.1. КЛІЄНТ доручає, а СПОРТИВНИЙ ЦЕНТР бере на себе зобов’язання щодо надання КЛІЄНТУ фізкультурно-оздоровчих послуг відповідно до виду придбаного абонементу (разового заняття). КЛІЄНТ зобов’язується сплатити абонемент у розмірі та порядку, передбаченому цим договором (п.4), дотримуватися Правил СПОРТИВНОГО ЦЕНТРУ (Додаток № 1).
  2.2. Під абонементом розуміється іменне право КЛІЄНТА на споживання послуг відповідно до умов цього Договору.
 3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  3.1. КЛІЄНТ протягом терміну дії абонементу має право:
  3.1.1. Регулярно знайомитись з розкладом занять, що проводяться у СПОРТИВНОМУ ЦЕНТРІ та розміщеному на стенді, а також на сайті клубу за адресою: www.level.sumy.ua
  3.1.2. Відвідувати СПОРТИВНИЙ ЦЕНТР у години його роботи відповідно до виду абонементу (абонемент та разове тренування “до 21:00” – залишити зал не пізніше 21:00);
  3.1.3. Споживати фізкультурно-оздоровчі послуги, перелік та кількість яких визначається відповідно до виду абонементу;
  3.2. КЛІЄНТ зобов’язаний:
  3.2.1. Дотримуватися та не порушувати Умови відвідування СПОРТИВНОГО ЦЕНТРУ( 1 до цього Договору);
  3.2.2. Негайно повідомляти Адміністрацію клубу про наявність медичних протипоказань, якщо послуги СПОРТИВНОГО ЦЕНТРУ можуть спричинити шкоду життю або здоров’ю КЛІЄНТА, а також про протипоказання, які створюють або можуть створити загрозу життю чи здоров’ю інших клієнтів та персоналу СПОРТИВНОГО ЦЕНТРУ;
  3.2.3. Отримати рекомендації у працівників СПОРТИВНОГО ЦЕНТРУ з питань користування інвентарем та обладнанням СПОРТИВНОГО ЦЕНТРУ у порядку, визначеному Правилами ;
  3.2.4. Своєчасно сплатити фізкультурно-оздоровчі послуги;
  3.2.5. Дбайливо ставитися до майна СПОРТИВНОГО ЦЕНТРУ, запобігати поломкам обладнання та негайно повідомляти про порушення правил відвідування (заподіяння шкоди майну, поломки обладнання) СПОРТИВНОГО ЦЕНТРУ черговому адміністратору;
  3.2.6. Сплатити штраф за псування майна СПОРТИВНОГО ЦЕНТРУ відповідно до чинних тарифів або у розмірі його вартості;
  3.2.7. У повній відповідності виконувати рекомендації тренера СПОРТИВНОГО ЦЕНТРУ , щодо обсягів навантаження;
  3.3. СПОРТИВНМЙ ЦЕНТР має право:
  3.3.1. Вимагати лікарського огляду (довідку) за наявності явних ознак, що вказують на те, що стан здоров’я КЛІЄНТА може загрожувати його здоров’ю, а також здоров’ю інших клієнтів або персоналу СПОРТИВНОГО ЦЕНТРА, а у разі підтвердження цих ознак – тимчасово припинити в односторонньому порядку надання послуг ;
  3.3.2. Відмовити КЛІЄНТУ в доступі до СПОРТИВНОГО ЦЕНТРУ (тимчасово припинити в односторонньому порядку надання послуг) за наявності явних ознак того, що Клієнт перебуває в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, або намагається пронести на тренувальні території будь-які види зброї, вибухові чи отруйні речовини, а також у випадку порушення КЛІЄНТОМ своїх зобов’язань, передбачених п. 3.2. справжньої угоди;
  3.3.3. Вимагати від КЛІЄНТА припинення дій, що порушують Правила СПОРТИВНОГО ЦЕНТРУ, а у разі ігнорування зауважень працівників СПОРТИВНОГО ЦУНТРУ – просити КЛІЄНТА покинути СПОРТИВНИЙ ЦЕНТР;
  3.4. СПОРТИВНИЙ ЦЕНТР зобов’язується:
  3.4.1. Після повної оплати КЛІЄНТОМ фізкультурно-оздоровчих послуг видати КЛІЄНТУ абонемент;
  3.4.2. Надавати КЛІЄНТУ фізкультурно-оздоровчі послуги у спортивних залах СПОРТИВНОГО ЦЕНТРУ (можливий час занять: з 9:00 до 21:00 згідно з розкладом Спортивного центру);
 4. ВАРТІСТЬ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
  4.1. Вартість абонементу (разового заняття) фізкультурно-оздоровчих послуг визначається відповідно до прейскуранту, що діє на момент оплати;
  4.2. КЛІЄНТ оплачує вартість послуг шляхом внесення готівки до каси СПОРТИВНОГО ЦЕНТРУ або на розрахунковий рахунок ФОП Соловченко В.П.;
  4.3. За абонемент оплачується одразу вся сума;
  4.4. У вартість абонементу включено роботу тренера з КЛІЄНТОМ (з урахуванням рівного права на увагу інструктора всіх КЛІЄНТІВ);
  4.5. У СПОРТИВНОМУ ЦЕНТРі передбачено можливість індивідуальної роботи тренера (інструктора ) з КЛІЄНТОМ за додаткову плату, за попередньою домовленістю з адміністратором і тренером (інструктором);
  4.6. Оплата пільгових (до 18 років) абонементів провадиться лише за наявності підтверджуючих документів (паспорта або свідоцтва про народження).
 5. Зупинення та дострокове розірвання договору
  5.1. Договір підлягає достроковому розірванню в односторонньому порядку з ініціативи СПОРТИВНОГО ЦЕНТРУ у таких випадках:
  5.1.1. Порушення КЛІЄНТОМ Правил СПОРТИВНОГО ЦЕНТРУ або умов цього Договору;
  5.1.2. Порушення КЛІЄНТОМ порядку оплати абонементу;
  5.1.3. Виявлення у КЛІЄНТА документально підтверджених протипоказань, що створюють загрозу його життю, а також життю чи здоров’ю інших клієнтів або персоналу СПОРТИВНОГО ЦЕНТРУ;
  5.2. При достроковому розірванні ДОГОВОРУ з ініціативи СПОРТИВНОГО ЦЕНТРУ повернення коштів здійснюється за вирахуванням неустойки у розмірі 15 % від вартості абонементу, що підлягає поверненню (з урахуванням використаних занять);
  5.3. Повернення КЛІЄНТУ вартості абонементу провадиться протягом 5 робочих днів після дострокового розірвання договору шляхом виплати коштів з каси СПОРТИВНОГО ЦЕНТРУ або перерахування у безготівковому порядку на розрахунковий рахунок КЛІЄНТА.
  5.4. У разі пропуску занять і навіть під час вибуття з групи внесена плата не повертається.
 6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
  6.1. Договір вважається пролонгованим у разі придбання КЛІЄНТОМ абонементу на наступний термін (оплати за разове зайняття).
 7. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ
  7.1. Купуючи абонемент (разове заняття) КЛІЄНТ підтверджує, що не має медичних протипоказань для надання йому послуг СПОРТИВНИМ ЦЕНТРОМ, які можуть спричинити шкоду життю або здоров’ю КЛІЄНТА, а також життю чи здоров’ю інших клієнтів та персоналу СПОРТИВНОГО ЦЕНТРУ;
  7.2. СПОРТИВНИЙ ЦЕНТР залишає за собою право тимчасово припиняти роботу з технічних або інших причин. У цьому випадку термін дії абонементу продовжується на час вимушеного простою в роботі СПОРТИВНОГО ЦЕНТРУ;
  7.3. У разі заподіяння КЛІЄНТОМ збитків СПОРТИВНОМУ ЦЕНТРУ, СПОРТИВНИЙ ЦЕНТР має право призупинити виконання своїх зобов’язань перед КЛІЄНТОМ за цим договором та зарахувати вартість не наданих фізкультурно-оздоровчих послуг на погашення заподіяної шкоди. У разі якщо розмір шкоди перевищує вартість не наданих фізкультурно-оздоровчих послуг, КЛІЄНТ зобов’язаний відшкодувати суму, що залишилася, відповідно до наданих СПОРТИВНИМ УЕНТРОМ розрахунків;
  7.4. КЛІЄНТ повністю відповідає за стан свого здоров’я. Посадові особи, адміністрація, співробітники та тренери (інструктори ) Спортивного центру не несуть відповідальності за шкоду, пов’язану з будь-яким погіршенням здоров’я будь-кого з КЛІЄНТІВ і травмами, що стали результатом або отримані в результаті будь-яких самостійних занять;
  7.5. Приймаючи умови Договору КЛІЄНТ погоджується з тим, що він не має права вимагати від СПОРТИВНОГО ЦЕНТРУ будь-якої компенсації моральної, матеріальної шкоди або шкоди, заподіяної його здоров’ю як протягом терміну дії цього Договору, так і після закінчення терміну його дії, за винятком випадків , прямо передбачених чинним законодавством;
  7.6. За технічні незручності, спричинені проведенням сезонних, профілактичних та аварійних робіт службами комунального господарства м. Суми, СПОРТИВНИЙ ЦЕНТР відповідальності не несе;
  7.7. Інформація вважається доведеною до відома КЛІЄНТА, якщо вона розміщена на Інформаційному стенді СПОРТИВНОГО ЦЕНТРУ;
  7.8. СПОРТИВНИЙ ЦЕНТР має право відмовити у продовженні абонементу (купівлі разового заняття) без зазначення причин таких дій;
  7.9. СПОРТИВНИЙ ЦЕНТР залишає за собою право на односторонню зміну цього Договору та списку правил, викладених у Додатку 1 до цього Договору. У разі їх зміни нову редакцію Договору та Правил буде розміщено на Інформаційному стенді та сайті СПОРТИВНОГО УЕНТРУ;
  7.10. Усі відносини, не врегульовані сторонами у цьому договорі, регламентуються чинним законодавством України.
 8. ФОРС-МАЖОР
  8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього Договору внаслідок обставин надзвичайного характеру, таких як повінь, пожежа, землетрус та інші природні явища, а також війна , військові дії, блокада, заборонні дії влади та акти державних органів, руйнування комунікацій та енергопостачання, вибухи, що виникли під час дії цього договору, які сторони не могли передбачити чи запобігти;
  8.2. Усі суперечки чи розбіжності, що виникають між сторонами за цим Договором або у зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів.
 9. АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ
  ФОП Соловченко Вікторія Петрівна
  м.Суми, вул .Гагаріна, 20
  40000
  Україна
  Код отримувача:
  2631321249
  Рахунок отримувача:
  UA543375460000026008035200208
  Найменування банку:
  СУМСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

Додаток до публічного договору №1

09.01.2022